Czy zawsze trzeba leczyć nadczynność przytarczyc?

W świetle obowiązujących wytycznych, które zostały opublikowane w Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism w roku 2014, nie zawsze jest to zalecane.

W przypadkach, w których przebieg schorzenia jest bezobjawowy postępowanie ogranicza się do monitorowania wybranych parametrów laboratoryjnych i radiologicznych. Postępowanie farmakologiczne ma uzasadnienie wtedy, kiedy celem jest uzyskanie przyrostu gęstości kości lub ograniczenie hiperkalcemii (podwyższonego stężenia wapnia we krwi).

Author Info

xmedendo

kom
Translate »