Niskie stężenie testosteronu a ryzyko udaru mózgowego

Badacze z Danii analizowali zapadalność na niedokrwienny udar mózgowy wśród 4615 mężczyzn oraz 4724 kobiet obserwowanych przez prawie 30 lat (od roku 1981-1983). Okazało się, że u mężczyzn, którzy cechowali się najniższym stężeniem testosteronu (<10 percentyla), ryzyko wystąpienia udaru było wyższe niż u pozostałych (11-90 percentyl).

http://dx.doi.org/10.1210/jc.2015-2687

 

Author Info

xmedendo

kom
Translate »