Schorzenia endokrynologiczne widziane z innej perspektywy

Kurs organizowany pod egidą European Society of Endocrinology pozwolił na zapoznanie się z praktyką prowadzenia schorzeń endokrynologicznych, w tym cukrzycy, przez klinicystów z różnych zakątków Europy.

W niektórych sytuacjach odmienności procedur diagnostycznych (np. stanów hiperkortyzolemii) okazały się być więcej niż znaczące. W przypadku innych przedstawiano nowe paradygmaty, które istotnie zmieniają codzienną praktykę (np. mikrorak tarczycy).

W trakcie wykładów uwypuklona została także rola komunikacji między lekarzami a laboratoriami. Zaskakujące wyniki badań mogą często wynikać z błędów analitycznych lub też nieuwzględniania różnic pomiędzy poszczególnymi systemami laboratoryjnymi.

Author Info

xmedendo

kom
Translate »