ENDO 2017

Konferencje organizowane przez amerykańskie The Endocrine Society rokrocznie gromadzą ponad 7000 naukowców i lekarzy z całego świata. Na spotkaniu, które odbyło się w Orlando duże zainteresowanie wzbudziły  m.in. następujące doniesienia:

  • Vitamin D deficiency may indicate cardiovascular disease in overweight and obese children
  • Treating polycystic ovary syndrome early may help prevent later drop in fertility
  • People with higher thyroid hormone levels may be at greater risk for atherosclerosis
  • New simple tool can help identify people at high risk for prediabetes
  • Higher anabolic hormone levels predict lower risk of worsening frailty in men

Na ma wątpliwości, iż informacje przedstawione podczas sesji posterowych i wykładów plenarnych będą kształtowały praktykę kliniczną przez najbliższy rok.

Author Info

xmedendo

kom
Translate »