Zaburzenia płodności u pacjentek z zespołem PCO (PCOS)

Konsensusy sugerują interwencję skupiającą się na zmianach stylu życia. Duże znaczenie może odegrać w tych przypadkach optymalizacja masy ciała i zmiana diety.

Ze względu na ograniczoną skuteczność wspomnianego postępowania warto brać pod uwagę także zastosowanie farmakoterapii. Pierwszym wyborem bywa najczęściej cytrynian klomifenu. W określonych przypadkach środek ten może/powinien być łączony z metforminą.

Author Info

xmedendo

kom
Translate »