Fraktale i płodność – nauka czy filozofia?

Podczas 20-tej konferencji Polskiego Towarzystwa Andrologicznego prof. Horst z RPA celnie wypunktował obszary naszej niewiedzy dotyczącej funkcjonowania męskiego układu rozrodczego.

Przedstawiając różnorodność świata zwierzęcego na tle niewielkiej zmienności mechanizmów rozmnażania wspomniał o teorii fraktali, której twórcą był Benoit Mandelbrot. Te samopowtarzające się wzory możemy podobno odnaleźć w obrazie nasienia (i nie tylko tam).

Na ile geometria przyrody jest w stanie opisać otaczający nas świat – pozostaje tematem dla pasjonujących dyskusji.

Author Info

xmedendo

kom
Translate »