Szczepienie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 u pacjentów z ch. Hashimoto

Kilka faktów

Autoimmunizacyjne zapalenie tarczycy nie zwiększa ryzyka zachorowania na COVID-19

Obserwowano przypadki dysfunkcji gruczołu tarczowego u chorujących/ozdrowieńców

Generalnie infekcja SARS-CoV-2 wydaje się nie wywierać trwałego wpływu na oś tarczycową (Chen et al. Thyroid 2020, Khoo et al. JCEM 2020, Lui 2020)

 

COVID-19

Zachorowanie na COVID-19 jest związane z istotnym ryzykiem pojawienia się szeregu poważnych powikłań (ze zgonem włącznie)

Aktualnie nie dysponujemy środkami gwarantującymi wyleczenie pacjentów z ww rozpoznaniem

 

Uodparnianie z wykorzystaniem szczepionki

Choroba Hashimoto nie jest traktowana jako przeciwwskazanie do poddania się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (Comirnaty, CHPL)

Korzyść w postaci zmniejszenia prawdopodobieństwa zachorowania na COVID-19 przeważa nad ryzykiem związanym z podaniem szczepionki (czyli w praktyce możliwością wywołania wstrząsu anafilaktycznego)

 

Khoo B, Tan T, Clarke SA, Mills EG, Patel B, Modi M, Phylactou M, Eng PC, Thurston L, Alexander EC, Meeran K, Comninos AN, Abbara A, Dhillo WS. Thyroid function before, during and after COVID-19. J Clin Endocrinol Metab. 2020 Nov 12:dgaa830. doi: 10.1210/clinem/dgaa830. Epub ahead of print. PMID: 33180932.

Chen M, Zhou W, Xu W. Thyroid Function Analysis in 50 Patients with COVID-19: A Retrospective Study. Thyroid. 2020 Jul 10. doi: 10.1089/thy.2020.0363. Epub ahead of print. PMID: 32600165.

Lui DTW, Lee CH, Chow WS, Lee ACH, Tam AR, Fong CHY, Law CY, Leung EKH, To KKW, Tan KCB, Woo YC, Lam CW, Hung IFN, Lam KSL. Thyroid Dysfunction in Relation to Immune Profile, Disease Status and Outcome in 191 Patients with COVID-19. J Clin Endocrinol Metab. 2020 Nov 3:dgaa813. doi: 10.1210/clinem/dgaa813. Epub ahead of print. PMID: 33141191; PMCID: PMC7665541.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_pl.pdf

Author Info

xmedendo

kom
Translate »