Dysfunkcja tarczycy po środkach kontrastowych

Zaburzenia wydzielania hormonów tarczycowych po zastosowaniu kontrastu podczas tomografii komputerowej czy magnetycznego rezonansu jądrowego nie są częste. Ich forma i przebieg zależą m.in. od populacyjnego zaopatrzenia w jod czy też schorzeń współistniejących (np. autoagresja, wole guzowate).

Aktualnie brak jest wskazań do obligatoryjnego oznaczania parametrów osi tarczycowej czy też profilaktycznego stosowania leków przeciwtarczycowych przed badaniami TK/MR z kontrastem. Na łamach European Thyroid Journal pojawiły się rekomendacje mające ułatwić podejmowanie decyzji w poszczególnych przypadkach klinicznych, których pierwszym autorem jest prof. Tomasz Bednarczuk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

https://doi.org/10.1159/000517175

Author Info

xmedendo

kom
Translate »