Tężyczka – jak wyeliminować objawy

Pojawianie się bolesnych skurczów mięśniowych było przez całe wieki wyzwaniem dla lekarzy (przykład zaprezentowany przez prof. Waldemara Misiorowskiego). Wciąż istnieją różnice w w spojrzeniu na problem z perspektywy: endokrynologicznej, neurologicznej czy psychiatrycznej.

Aktualnie dysponujemy jednak szeregiem metod pozwalających nam na ustalenie właściwej diagnozy (badania biochemiczne, hormonalne, elektrofizjologiczne, radiologiczne). Mamy także dostęp do efektywnych rozwiązań terapeutycznych.

Chociaż podstawą leczenia napadów tężyczkowych jest w większości przypadków właściwa kontrola homeostazy elektrolitowej, suplementacja wapniowa-magnezowa nie powinna być przedstawiana jako jedyna opcja terapeutyczna.

Author Info

xmedendo

kom
Translate »