Guz nadnercza nie zawsze jest zagrożeniem

Stanowisko European Network for the Study of Adrenal Tumors, prezentowane na kongresie ESE w Istambule (maj 2023), potwierdza zasadność odstępowania od interwencji, ale także intensywnego monitoringu, u szeregu pacjentów z nieprawidłowymi strukturami w obrębie nadnerczy.

Jeśli ognisko wykryte w badaniu tomograficznym nie spełnia określonych kryteriów (jednorodność, gęstość, wielkość) bezpiecznym rozwiązaniem może być zakończenie obserwacji radiologicznej.

Każde kolejne, niepotrzebne badanie obrazowe (TK nadnerczy/jamy brzusznej) to nie tylko strata finansowa, ale także pewne ryzyko zdrowotne.

Author Info

xmedendo

kom
Translate »