Badanie endokrynologiczne

Dr hab. dr n med. Paweł Jóźków

Specjalista chorób wewnętrznych

Jestem absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu. Szczególnie interesuję się endokrynologią i andrologią. Od okresu studiów, poprzez studia doktoranckie i szkolenie specjalizacyjne utrzymuję bliski kontakt z Katedrą i Kliniką Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przez wiele lat pracowałem, a także kierowałem, Zakładem Medycyny Sportu i Dietetyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. /dt_sc_one_half] UM im Piastów Śląskcih Wrocław DIL logo

Doświadczenie:

 1. 1990-1996 studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu
 2. 1996-1997 staż podyplomowy we wrocławskich klinikach
 3. 1997-1998 asystent, oddział internistyczny, szpital w Strzelinie
 4. 1998-2003 doktorant, Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
 5. 2001 r. specjalizacja I stopnia z chorób wewnętrznych
 6. 2003 r. specjalizacja II stopnia z chorób wewnętrznych
 7. 2003 r. stopień doktora nauk medycznych, rozprawa pt. „Rak krtani a hormonalne markery starzenia się mężczyzn”
 8. od 2003 r. adiunkt, Zakład Medycyny Sportu i Żywienia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 9. 2005-2012 konsultant w Centrum Medycznym LuxMed
 10. 2011-2014 szkolenie specjalizacyjne z endokrynologii w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Akademii Medycznej we Wrocławiu
 11. 2014 r. stopień naukowy dr habilitowanego
 12. 2016-2018 kierownik Zakładu Medycyny Sportu i Dietetyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Staże kliniczne/naukowe:

 • 11994 r. Oddział Rezonansu Magnetycznego, Szpital Uniwersytecki w Antwerpii (Belgia)
 • 21995 r. Oddział Rezonansu Magnetycznego, Szpital Uniwersytecki w Antwerpii (Belgia)
 • 32000 r. Oddział Andrologiczny, Szpital Uniwersytecki w Padwie (Włochy)
 • 42012 r. Oddział Endokrynologii, Uniwersytet Karola, Praga (Czechy)
 • 52013 r. Uniwersytet w Coimbrze (Portugalia)

Zapraszam na moje profile:

ikona_aboutme  About.me ikona_linkedinLinkedIn ikona_researchgateResearchgate