Badanie endokrynologiczne

Dr hab. dr n. med. Paweł Jóźków

Specjalista chorób wewnętrznych (ukończony staż specjalizacyjny w zakresie endokrynologii)

Jestem absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu. Szczególnie interesuję się endokrynologią i andrologią. Od okresu studiów, poprzez studia doktoranckie i szkolenie specjalizacyjne utrzymuję bliski kontakt z Katedrą i Kliniką Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przez wiele lat pracowałem, a także kierowałem, Zakładem Medycyny Sportu i Dietetyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

UM im Piastów Śląskcih Wrocław DIL logo

Doświadczenie:

1990-1996 studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu

1996-1997 r. staż podyplomowy we wrocławskich klinikach

1997-1998 r. asystent, oddział internistyczny, szpital w Strzelinie

1998-2003 r. doktorant, Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

2001 r. specjalizacja I stopnia z chorób wewnętrznych

2003 r. specjalizacja II stopnia z chorób wewnętrznych

2003 r. stopień doktora nauk medycznych, rozprawa pt. “Rak krtani a hormonalne markery starzenia się mężczyzn”

2003-2018 r. adiunkt, Zakład Medycyny Sportu i Żywienia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

2005-2012 r. konsultant w Centrum Medycznym LuxMed

2011-2014 r. szkolenie specjalizacyjne z endokrynologii w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Akademii Medycznej we Wrocławiu

od 2013 r. konsultacje w prywatnym gabinecie X-MED

2014 r. stopień naukowy dr habilitowanego

2016-2018 r. kierownik Zakładu Medycyny Sportu i Dietetyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Staże kliniczne/naukowe:

  • 11994 r. Oddział Rezonansu Magnetycznego, Szpital Uniwersytecki w Antwerpii (Belgia)
  • 21995 r. Oddział Rezonansu Magnetycznego, Szpital Uniwersytecki w Antwerpii (Belgia)
  • 32000 r. Oddział Andrologiczny, Szpital Uniwersytecki w Padwie (Włochy)
  • 42012 r. Oddział Endokrynologii, Uniwersytet Karola, Praga (Czechy)
  • 52013 r. Uniwersytet w Coimbrze (Portugalia)

Zapraszam na moje profile:

ikona_aboutme  About.me ikona_linkedinLinkedIn ikona_researchgateResearchgate

Translate »