Na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 (http://gis.gov.pl)

Zapewnienie bezpieczeństwa personelu i pacjentów

1. Preferowanie telekonsultacji.

2. W gabinecie poza lekarzem może przebywać tylko jeden pacjent (nie dotyczy wizyt z nieletnimi).

3. Dystansowanie stanowiska lekarza i pacjenta.

4. Regularne odkażanie dotykanych powierzchni.

5. Pacjent zostaje poinformowany o tym, że NIE MOŻE przyjść na umówioną wizytę jeśli:

 • występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
 • jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
 • zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
 • w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

6. Wytyczne dla pacjentów:

 • należy zaopatrzyć się oraz nosić osłonę nosa i ust,
 • wizyty odbywają się bez osób towarzyszących.

Zapewnienie bezpieczeństwa w gabinecie

 1. Pacjent przyjmowany jest o określonej godzinie, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych.
 2. Zapewnienie pacjentom dezynfekcji (płyn dezynfekcyjny) przy wejściu/wyjściu do gabinetu.
 3. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych.
 4. Ograniczenie wystroju gabinetu do minimum; pozostawienie, w miarę możliwości, jak największej ilości powierzchni możliwych i szybkich do zdezynfekowania.
 5. Zapewnienie ciągłej wymiany powietrza w gabinecie.
 6. Umawianie wizyt zdalnie przez internet/telefon.
 7. Umieszczenie na internetowej stronie gabinetu komunikatu o przyjętych metodach pracy i środkach ochrony.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pacjenta zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu.
 2. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 3. Ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 4. Stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie http://gov.pl/web/koronawirus/oraz http://gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.


Translate »