Czy astma oskrzelowa może mieć negatywny wpływ na uzębienie?

Pacjenci z astmą oskrzelową często korzystają z preparatów glukokortykosteroidów aplikowanych wziewnie. Tego typu środki mogą niekorzystnie wpływać na stan błony śluzowej jamy ustnej, zwiększać ryzyko schorzeń przyzębia i ostatecznie – indukować procesy próchnicze.

Zalecenia podkreślają, iż po użyciu inhalatora (zawierającego steroidy) należy opłukać jamę ustną wodą. Rozwiązaniem o jeszcze większej skuteczności jest przeprowadzenie szczotkowania bezpośrednio po każdej aplikacji leku. Często proponuje się także świadome zwiększanie częstotliwości spożycia wody w ciągu dnia. W przypadku stwierdzenia kserostomii (suchość jamy ustnej) zwykle wymagane jest przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki.

Regularne przeglądy w gabinecie należy traktować jako dopełnienie codziennych działań higienicznych w tym zakresie.

Author Info

xmedstom

Translate »