Czy otyłość może sprzyjać próchnicy?

Chociaż wiele danych wskazuje na występowanie takiego związku, w badaniu młodych Koreańczyków w wieku 13-18 lat (n=1646) nie potwierdzono zależności pomiędzy indeksem masy ciała a próchnicą. Okazało się, że zarówno u dziewcząt jak i u chłopców najważniejszym czynnikiem ryzyka próchnicy jest ekspozycja na dym tytoniowy. W przypadku chłopców ważną, negatywną rolę wydaje się odgrywać także spożywanie alkoholu.

https://bmcoralhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12903-018-0576-5

Author Info

xmedstom

Translate »