Nowa perspektywa dla pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa

Autorzy z Holandii opisują metodę, który ma pomóc w ocenie ryzyka nawrotu nadczynności tarczycy u pacjentów z rozpoznaniem choroby Gravesa-Basedowa.

Zestaw badań klinicznych i genetycznych pozwala na wybranie najlepszej opcji terapeutycznej jeszcze przed wdrożeniem leczenia preparatami przeciwtarczycowymi.

Przedstawiony model predykcyjny powinien stać się znaczącą pomocą dla pacjentów i lekarzy, którzy stają przed dylematem wyboru najskuteczniejszej terapii w tych przypadkach.

Author Info

xmedendo

kom
Translate »