Mądrzy ludzie mówią, ponieważ mają coś do powiedzenia, głupcy – ponieważ muszą coś powiedzieć – Platon

Pamiętając o powyższym będziemy starać się sygnalizować Państwu tematy, które zawodowo przyciągają naszą uwagę. Mamy nadzieję, że niektóre z nich rozwieją wątpliwości, a inne staną się inspiracją dla dalszych poszukiwań…

Choroby tarczycy u nastolatków

Nie powinniśmy traktować pojedynczych, nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych jako dowodów na obecność dysfunkcji tarczycy. Ma to szczególne znaczenie podczas diagnozowania rozwijających się, dojrzewających organizmów. Błędem może być także potraktowanie niespecyficznych objawów takich jak: zmęczenie, senność, pogorszenie wyników w nauce czy nieregularność cyklu miesiączkowego jako...

Read More

Dlaczego nie lekceważymy palpitacji

Pacjenci skarżą się na odczuwanie nierównej (w tym przyspieszonej) pracy serca relatywnie często. Jest to objaw, którego etiologia może być zarówno błaha jak i bardzo poważna. Im dłużej utrzymują się tego typu wrażenia, im bardziej przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu, tym wskazania do pogłębienia diagnostyki...

Read More

Temperatura zewnętrzna a odchudzanie się

W okresie letnim (szczególnie podczas upałów) propozycja “chłodzenia się” w celu walki z otyłością wydaje się szczególnie kusząca. Faktycznie, w ostatnich dekadach wyraźnie wzrosła średnia temperatura pomieszczeń (szczególnie w okresie zimowym). Niejako w tym samym okresie narasta epidemia chorób metabolicznych. Istnieją dowody potwierdzające możliwość...

Read More

Europejski Kongres Endokrynologiczny 2022 r.

Czy jesteśmy świadomi wpływu hormonów na rozwój i prawidłowe funkcjonowanie organizmu? Europejskie Towarzystwo Endokrynologiczne zwraca uwagę na fakt, że większość populacji na pewnym etapie życia wymaga celowanej diagnostyki, a często także terapii endokrynologicznej. Schorzenia metaboliczne (otyłość, cukrzyca), zaburzenia płodności, patologia tarczycy, wygasanie czynności hormonalnej...

Read More

Choroba, którą chcielbyśmy lekceważyć

Cukrzyca typu 2 (nazywana także cukrzycą insulinoniezależną) potrafi przez długi czas rozwijać się bez uchwytnych objawów. Nierzadko jako pacjenci nie chcemy przyjmować do wiadomości, że “nieznacznie podwyższony” wynik stężenia glukozy jest sygnałem alarmu. U niektórych schorzenie rozpoznajemy dopiero na etapie rozwiniętych powikłań (np. dokonany...

Read More

Związki między płodnością a otyłością

Większość badań potwierdza obecność zależności między nadmiarem tkanki tłuszczowej a obniżeniem płodności zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Otyłość może wydłużać czas do uzyskania ciąży, obniżać aktywność jajników i przyspieszać menopauzę. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej, hiperinsulinizm i nieprawidłowy skład ciała znacząco przyczyniają się dysfunkcji...

Read More

Tężyczka – jak wyeliminować objawy

Pojawianie się bolesnych skurczów mięśniowych było przez całe wieki wyzwaniem dla lekarzy (przykład zaprezentowany przez prof. Waldemara Misiorowskiego). Wciąż istnieją różnice w w spojrzeniu na problem z perspektywy: endokrynologicznej, neurologicznej czy psychiatrycznej. Aktualnie dysponujemy jednak szeregiem metod pozwalających nam na ustalenie właściwej diagnozy (badania...

Read More

Testosteron jako farmaceutyk – tak, ale…

W wielu przypadkach suplementacja testosteronu może znacząco zmieniać komfort funkcjonowania mężczyzny (a także kobiety!). Nie jest to jednak środek, który powinien być stosowany bez kontroli. Jakie ryzyka wiążą się z przyjmowaniem egzogennych androgenów przez młodych mężczyzn? Czy możemy stosować terapię androgenową u pacjentów z...

Read More

Biopsja molekularna tarczycy?

Oczekiwania wobec badań genetycznych nieustannie rosną. Dotyczą one wielu dziedzin medycyny, w tym także tyreologii. Dzięki nim można osiągnąć większą precyzję rokowania już na etapie biopsji tarczycy. W głównej mierze dotyczy to wyników biopsji opisywanych w klasyfikacji Bethesda jako kategoria III i IV. Niestety,...

Read More

Ketogeniczna, wegetariańska…

Szczegóły mogą przesądzić o tym, czy wybrana dieta jest dla nas optymalna w długim terminie. Decyzję o stosowaniu określonych reguł warto opierać nie tylko na potencjalnych korzyściach, ale także ryzykach związanych z ich przestrzeganiem. Chociaż nie istnieje dieta idealna dla każdego, u pacjentów ze...

Read More

Powiększone węzły chłonne szyjne obserwowane w trakcie badania ultrasonograficznego

Znacząca liczba węzłów chłonnych zlokalizowanych w okolicy szyi (dochodząca nawet do 300) sprawia, iż nie zawsze można jednoznacznie wskazać powód ich powiększenia/pobudzenia. W zdecydowanej większości przypadków wyjaśnieniem są toczące się w okolicy procesy zapalne (np. infekcje górnych dróg oddechowych, zmiany próchnicze zębów). W praktyce...

Read More

Dysfunkcja tarczycy po środkach kontrastowych

Zaburzenia wydzielania hormonów tarczycowych po zastosowaniu kontrastu podczas tomografii komputerowej czy magnetycznego rezonansu jądrowego nie są częste. Ich forma i przebieg zależą m.in. od populacyjnego zaopatrzenia w jod czy też schorzeń współistniejących (np. autoagresja, wole guzowate). Aktualnie brak jest wskazań do obligatoryjnego oznaczania parametrów...

Read More

Menopauza czy depresja?

Doświadczenie uczy, iż w obu sytuacjach możemy doświadczać bardzo podobnych objawów. Nierzadkie są wątpliwości: czy z problemami zwrócić się do endokrynologa, ginekologa czy też do psychiatry… Szczegółowy wywiad oraz analiza obserwowanych dolegliwości pozwala na wybór optymalnego postępowania. W głębokich zaburzeniach nastroju opiekę nad pacjentką...

Read More

Konferencja “Psychiatria płci”

Zagadnienie płci przez lata funkcjonowało jako temat medyczny, który analizowano głównie z perspektywy genetycznej i endokrynologicznej. Oczywiście uświadamiano sobie psychologiczne i prawne aspekty związane z tą sferą, jednak nie dyskutowano o tym tak szeroko jak dziś. Czasem emocje wzbudzały afery sportowe związane z płcią...

Read More

Konferencja Polskiego Towarzystwa Andrologicznego

Organizatorzy postawili na formułę hybrydową (prelegenci i część uczestników na miejscu konferencji) i… udało się znakomicie. Andrologia w Polsce – prawdopodobnie na skalę znacznie większą niż inne dyscypliny – łączy zainteresowania badaczy akademickich i praktyków zajmujących się technikami wspomaganego rozrodu, diagnostów laboratoryjnych i lekarzy...

Read More

Otyłość w centrum uwagi

Wg danych WHO z 2016/2020 roku około 2 mld ludzi zmaga się z nadmierną masą ciała, w tym 650 milionów spełnia kryteria rozpoznania otyłości. Mimo podejmowanych wysiłków, epidemia schorzeń metabolicznych dotyka nas coraz mocniej. W okresie ostatnich czterech dekad odsetek osób otyłych w populacji...

Read More

Hormon wzrostu a ból głowy

Jednym z objawów mogących wskazywać na chorobę przysadki jest ból głowy. W odróżnieniu od migreny czy neuralgii nerwu trójdzielnego, ból ten lokalizuje się w okolicy czołowo-skroniowej, jest zwykle obustronny, może być odczuwany jako ból za gałkami ocznymi. Jeśli stan pacjenta i inne dolegliwości sugerują...

Read More

Leczenie chirurgiczne w endokrynologii

Spotkania z koleżankami i kolegami, którzy operują pacjentów bywają niezwykle stymulujące dla lekarzy niezabiegowych. Nie inaczej było także podczas konferencji zorganizowanej przez prof. Marka Dedecjusa. W trakcie spotkania dyskutowano m.in. o aktualnych możliwościach leczenia pacjentów z ogniskami i guzkami tarczycy przy użyciu nowoczesnych technik...

Read More

Androlog czy urolog – gdzie szukać pomocy?

Ostatnio kilkakrotnie miałem okazję wyjaśniać różnice między tymi dwiema zazębiającymi się dziedzinami. Zarówno andrologia jak i urologia skupiają się na diagnostyce i leczeniu schorzeń mężczyzn, a obszarem szczególnego zainteresowania jest układ płciowy. Jednak w przypadku ANDROLOGII porady dotyczą głównie: zaburzeń hormonalnych (problemy takie jak:...

Read More

Uszkodzenie przytarczyc podczas zabiegów resekcji tarczycy

Jednym z potencjalnych powikłań zabiegów resekcji tarczycy jest przypadkowe usunięcie gruczołów przytarczycowych. W konsekwencji może dochodzić do przejściowej lub (rzadziej) trwałej niedoczynności przytarczyc. Szacuje się, że po usunięciu 1 lub 2 przytarczyc ryzyko utrzymywania się trwałych zaburzeń dotyczy nawet do 15% pacjentów. Zalecanym postępowaniem...

Read More

Dobrej nocy!

Według niektórych statystyk nawet 2/3 populacji nie wysypia się w dni powszednie. Może to mieć szczególne znaczenie dla kobiet, które potrzebują więcej godzin odpoczynku nocnego niż mężczyźni. Przewlekła deprywacja snu odbija się zarówno na zdrowiu fizycznym jak i psychicznym. U osób śpiących 6 godzin...

Read More

Testosteron jako panaceum

Terapia testosteronowa (TRT, testosterone replacement therapy) może przynosić wyraźne korzyści u mężczyzn z potwierdzonym hipogonadyzmem. Natomiast nie może być ona traktowana jako panaceum (czyli lek na wszystko). Jedna z ostatnich metaanaliz dowodzi, iż stosowanie androgenów – w przypadkach ich niedoboru – poprawia funkcjonowanie sfery...

Read More

Kości, serce i jakość życia

Pierwotna nadczynność przytarczyc (PNP) jest najczęściej powodowana przez obecność gruczolaka tego narządu. Doprowadza ona do istotnych zmian struktury kości. Zmiany dotyczą zarówno kości korowej (tutaj procesy mają charakter nieodwracalny) jak i beleczkowej. Ponad 20% pacjentów z PNP doświadcza w ciągu życia złamania kręgu. Decyzja...

Read More

Zaburzenia metaboliczne w erze COVID-19

Otyłość zwiększa ryzyko pojawienia się szeregu schorzeń. Wśród nich szczególną uwagę poświęca się: chorobom układu sercowo-naczyniowego (udary mózgowe, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca), cukrzycy, dnie moczanowej, kamicy pęcherzyka żółciowego, ale także chorobie zwyrodnieniowej stawów, zaburzeniom płodności, depresji czy wreszcie nowotworom. Jeśli nie...

Read More

Kongres Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

Tegoroczny kongres Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego już za nami. Chociaż forma w jakim się odbył (zdalna) nie była w pełni satysfakcjonująca, warto podkreślić pojawienie się wielu ciekawych doniesień oraz sugestii, które prawdopodobnie będą zmieniały praktykę endokrynologiczną. Intrygująco zabrzmiały informacje nt. wpływu hormonów tarczycy na rozwój...

Read More

Kiedy możemy zastosować terapię androgenową?

Nie istnieje pojedynczy marker, który dowodziłby konieczności leczenia niedomogi hormonalnej jąder. W każdym podejrzanym przypadku zalecane jest przeprowadzanie pełnej diagnostyki różnicowej. Wśród problemów, które należy wstępnie wykluczyć są m.in. zaburzenia metaboliczne (cukrzyca), schorzenia tarczycy, patologia przysadki (hiperprolaktynemia) czy interakcje lekowe (leki p/nadciśnieniowe, środki wpływające...

Read More

Konferencja diabetologiczna w Krakowie

Zespół prof. Małeckiego z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego udowodnił, że technologia nie stanowi bariery dla prowadzenia zdalnych szkoleń. Na wystawie firm farmaceutycznych brakowało jedynie „wirtualnej” kawy https://www.facebook.com/xmed.wroclaw/posts/1687278498079489

Read More

Dieta w schorzeniach tarczycy

Temat… rzeka. Brak wiarygodnych badań naukowych w tym zakresie – a co za tym idzie brak dowodów – sprawia, iż towarzystwa medyczne zasadniczo nie uwzględniają dietoterapii w zaleceniach dotyczących schorzeń gruczołu tarczowego (czy też szeregu innych dysfunkcji hormonalnych). Z drugiej strony nie mamy wątpliwości,...

Read More

“Odmrażanie” w gabinecie

Wszystko wskazuje na to, że musimy przyzwyczaić się do obecności wirusa SARS-CoV-2 w naszym otoczeniu. Przynajmniej na jakiś czas…  W takich okolicznościach zapraszam Państwa już nie tylko na teleporady, ale także – przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa – na tradycyjne konsultacje w gabinecie. Jest dla mnie jasne,...

Read More

Konferencyjne wspomnienia

Niełatwo pogodzić się z faktem przenoszenia tradycyjnych formy kształcenia medycznego: kongresów, konferencji, wykładów na bliższą lub dalszą przyszłość. Czy webinary (internetowe seminaria na żywo) są w stanie je zastąpić?

Read More

Wiosna inna niż zwykle

Na zewnątrz ciągle jeszcze obserwujemy zmagania cieplejszej pory roku z odchodzącą zimą. W tym czasie w gabinecie, mimo oczywistych ograniczeń spotkań na odległość, krystalizuje się pewien standard telekonsultacji. Okazuje się, że większość z Państwa wybiera kontakt telefoniczny. Bardzo rzadko pojawia się zainteresowanie wykorzystaniem komunikatorów...

Read More

Ważny komunikat!

Szanowni Państwo, ze względu na sytuację epidemiczną, w celu ograniczania szerzenia się zakażenia COVID-19, jesteśmy zmuszeni zawiesić pracę gabinetu stomatologicznego oraz zmienić tryb udzielania porad endokrynologiczno-andrologicznych od dnia 16 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r (zależnie od rozwoju sytuacji). Stosując się do...

Read More

Konferencja PTD

Hipoglikemia i zasady leczenia nadciśnienia tętniczego były głównymi wątkami poruszanymi podczas spotkania diabetologów. Tematyka ta dotyczy nie tylko pacjentów z cukrzycą. https://www.facebook.com/xmed.wroclaw/videos/580350076168677/

Read More

Nie lekceważmy zapalenia dziąseł!

Przewlekły stan zapalny jest uznanym czynnikiem ryzyka rozwoju miażdżycy, a w konsekwencji zawału mięśnia sercowego i udaru naczyń mózgowych. Markerem obecności zapalenia w organizmie jest stężenie białka C-reaktywnego (CRP) we krwi. Wydaje się, że nie dość często sięgamy po to oznaczenie w praktyce klinicznej....

Read More

Która lewotyroksyna jest lepsza?

Ubiegłoroczna zmiana substancji pomocniczych w popularnym preparacie lewotyroksyny (Euthyrox, Merck) wzbudziła zainteresowanie różnicami pomiędzy poszczególnymi produktami dostępnymi na rynku. Aktualnie zarówno wspomniany Euthyrox, Letrox (Berlin-Chemie) jak i Eltroxin (Aspen Pharma) nie zawierają laktozy. Natomiast w procesie produkcyjnym tego typu środków wykorzystywane są m.in. skrobia,...

Read More

Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej w ciąży i w okresie karmienia piersią

Zarówno nadczynność jak i niedoczynność przytarczyc stanowią wyzwanie dla lekarzy wchodzących w skład zespołów ginekologiczno-położniczych. Podwyższone stężenie wapnia u kobiety może prowadzić do zahamowania wydzielania parathormonu (PTH) przez przytarczyce płodu. Z kolei obniżone stężenie wapnia utrzymujące się u ciężarnej (hipokalcemia) może mieć odwrotny skutek....

Read More

Maska jako zabezpieczenie przed nowym coronawirusem?

Rozszerzanie się epidemii coronarwirusa z Wuhan (2019-nCoV) sprawia, iż zastanawiamy się nad profilaktycznym stosowaniem masek twarzowych. Niestety, skuteczność standardowych masek chirurgicznych w tym kontekście jest wątpliwa. Eksperci są także sceptyczni co do możliwości (i zasadności) korzystania z masek N95. Aktualnie rekomenduje się podstawowe metody...

Read More

Zaburzenia obwodowego układu nerwowego w praktyce endokrynologicznej

Różnicowanie dolegliwości obejmujących: zaburzenia czucia zaburzenia siły mięśniowej drętwienia mrowienia ból kończyn jest domeną neurologa. W pewnym odsetku przypadków pojawienie się wspomnianych wyżej objawów wynika z obecności/zaostrzenia choroby układu wydzielania wewnętrznego (endokrynnego). Może to być schorzenie przytarczyc, tarczycy lub np. choroba metaboliczna (cukrzyca). Błędem...

Read More

Testosteron – klucz do męskości?

Ciekawe spojrzenie na męskie problemy ze zdrowiem prezentuje dr Ewa Kempisty-Jeznach w książce pt. “Testosteron, klucz do męskości” (Prószyński i S-ka, 2018). Zgadzam się z autorką, iż mężczyźni – odmiennie niż kobiety – często podchodzą do zdrowia z pozycji racjonalnej. Niestety, część wypiera i...

Read More

Otyłość jest problemem także wśród najmłodszych

Jednym z wyzwań endokrynologii staje się globalna epidemia schorzeń metabolicznych (otyłość, cukrzyca). Insulina ma fundamentalne znaczenie dla utrzymywania homeostazy energetycznej organizmu. Nawet umiarkowane zmniejszenie ilości krążącej insuliny może zapobiegać przyrostowi masy ciała. Niektóre obserwacje wskazują, że efekty normalizacji stężenia insuliny we krwi wykraczają daleko...

Read More

Czy moje objawy mogą wynikać z niedoboru wit. B12?

Wywiad lekarski pozwala na wysunięcie podejrzenia deficytu w tym zakresie, chociaż objawy niedoboru mogą być niespecyficzne, zmienne, mało intensywne. Zasadniczo dolegliwości manifestują się w zakresie układu nerwowego (ataksja, demencja, zaburzenia pamięci, neuropatia) , krwiotwórczego (anemia megaloblastyczna) i rozrodczego (niepłodność). Niedobór wit. B12 częściej pojawia...

Read More

Ryzyko związane ze stosowaniem metforminy (4 grudnia 2019)

Opierając się na oficjalnych komunikatach Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz innych instytucji kontrolujących/monitorujących krajowy rynek farmaceutyczny zakładam, że stosowanie preparatów zawierających metforminę nie stanowi zagrożenia dla zdrowia korzystających z nich pacjentów. Staram się przekazywać nowe informacje dotyczące tej sprawy na profilu FB gabinetu:...

Read More

Nowości w diagnostyce moczówki prostej

Ustalenie rozpoznania moczówki prostej bywa trudne i często wymaga przeprowadzenia uciążliwych procedur (test odwodnieniowy). Lekarze z Niemiec i Szwajcarii dowodzą, że ocena stężenia kopeptyny po stymulacji argininą jest w stanie z dużą czułością dyskryminować przypadki moczówki prostej od polidypsji. Co ważne: sama procedura jest...

Read More

Co wiemy na temat związków między spożyciem mięsa a chorobowością/umieralnością

Błędem jest lekceważenie/deprecjonowanie wniosków wyciąganych z rygorystycznych analiz tylko dlatego, że nie są one zgodne z powszechnie przyjętym wyobrażeniem o danej kwestii. Jednocześnie podzielam pogląd, iż w przewidywalnej przyszłości nie będziemy w stanie zaprojektować i przeprowadzić interwencji żywieniowych (na odpowiednio dużych grupach i o...

Read More

Podwyższone stężenie glukozy a hemoglobina glikowana

Na podstawie oceny HbA1c można szacować jak kształtowało się średnie stężenie glukozy w okresie poprzedzających trzech miesięcy. Jeśli odsetek HbA1c mieści się w zakresie 6-6.5% średnie stężenie glukozy na czczo wynosi około 122 mg% (mg/dl). Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne (ADA) dopuszcza wykorzystanie podwyższonego stężenia hemoglobiny...

Read More

Substancje dopingujące, hormon wzrostu (GH), peptydy uwalniające GH (GHRP), insulina

W trakcie kongresu ESE w Lyonie prof. Mario Thevis przytaczał interesujące opowieści z laboratoriów zajmujących się wykrywaniem niedozwolonych substancji (hormonów, boosterów hormonalnych) w próbkach pobieranych od sportowców. Poinformował, iż złoci medaliści igrzysk olimpijskich w 2008 r. wspomagali się GHRP-2. Dowiodły tego powtórne testy próbek,...

Read More

Czas na lekturę

Materiały drukowane są coraz rzadziej wykorzystywane jako źródło informacji. Jako medium mają one jednak wiele zalet. W porównaniu z kontaktem z portalem internetowym (stroną web), zapoznawanie się z zawartością czasopisma trwa zwykle dłużej, częściej wraca się do przeczytanych treści, prawdopodobnie lepiej się je także...

Read More

Jak skutecznie leczyć niedoczynność przytarczyc?

Terapia ograniczona do suplementacji wapnia nie gwarantuje sukcesu, chociaż monitorowanie stężenia wapnia podczas kolejnych wizyt samo w sobie ma pewną wartość. Efektywniejsze bywa łączenie preparatów wapniowych z aktywnymi metabolitami witaminy D. Sugeruje się także korzystanie z natywnej witaminy D. Chociaż zasadniczym celem leczenia jest...

Read More

Wpływ stanu osi tarczycowej matki na rozwój mózgu płodu/dziecka

Pojawił się nowy, silny argument zachęcający do starannego monitorowania i kontrolowania funkcji tarczycy we wczesnej ciąży. Opublikowane w czasopiśmie “The Lancet” wyniki wskazują na zależność między stanem osi tarczycowej ciężarnej a rozwojem mózgu dziecka (ocenianym metodą rezonansu magnetycznego w 10 roku życia). Prospektywne dane...

Read More

Informacje m.in. o raku rdzeniastym tarczycy na konferencji Polskiego Towarzystwa Genetycznego

Trudno wyobrazić sobie współczesne nauki biologiczne bez badań molekularnych. Sekwencjonowanie genomu przeprowadza się w indywidualnych przypadkach, ale także na wielotysięcznych grupach w celu sporządzania map genomicznych całych populacji. O ile osobisty wydatek w kwocie 7-12 tysięcy (badanie całogenomowe) jest wciąż sporym obciążeniem, o tyle...

Read More

Terapia niedoczynności tarczycy z LT3 czy bez LT3 – oto jest pytanie

W trakcie XXI Kongresu Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, który odbył się w Lyonie w dniach 18-21.05.2019, prof. James Hennessey z Harvard Medical School przedstawił szczegółową analizę zależności między objawami wiązanymi z niedoczynnością tarczycy, parametrami hormonalnymi (m.in.: tyreotropina, tyroksyna, trójjodotyronina), uwarunkowaniami molekularnymi (polimorfizmy genów dejodynaz) oraz...

Read More

Kto może liczyć na dłuższe życie?

Analiza danych pochodzących z lat 2015-2017 wskazuje, że kobiety w Polsce żyją średnio o 8 lat dłużej niż mężczyźni. Palenie papierosów pozostaje najważniejszym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka wczesnego zgonu. Wyższe wykształcenie (w porównaniu z podstawowym) wiąże się z dłuższym życiem u kobiet (+5 lat), ale...

Read More

Choroby przytarczyc są dużym wyzwaniem zarówno dla pacjentów jak i dla lekarzy

Europejskie Towarzystwo Endokrynologiczne (ESE) rozwija program, który ma poszerzyć naszą wiedzę na temat mechanizmów warunkujących zaburzenia funkcji przytarczyc. Relatywnie liczna grupa chorych zmaga się z zaburzeniami równowagi wapniowo-fosforanowej, które są następstwem zabiegów chirurgicznych w okolicy szyi (m. in. resekcji tarczycy). Nie zawsze obserwuje się...

Read More

Wskazówka dla osób na diecie low carb

Nie należy rekomendować odstępstw od wprowadzonych zmian żywieniowych. Okazuje się, że nawet pojedyncza ekspozycja na wyższe stężenie glukozy u osób ograniczających węglowodany jest obciążeniem dla układu naczyniowego. https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-03/uobc-otk032619.php#

Read More

Czy mam powiększoną tarczycę?

Najbardziej dostępną i wiarygodną metodą oceny anatomii gruczołu tarczowego jest badanie ultrasonograficzne. U osób dorosłych objętość tarczycy mieści się w granicach 10-15 ml u kobiet i 12-18 ml u mężczyzn. Na wielkość gruczołu wpływa m.in: wzrost, masa ciała, płeć, wiek, współistniejące schorzenia i stany...

Read More

Jajka – zdrowe czy niezdrowe?

Duże zainteresowanie mediów wzbudza praca, której autorzy sugerują obecność związku między spożyciem jajek a zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych (oraz ryzykiem zgonu). Zainteresowanym proponowałbym jednak bliższe zapoznanie się z treścią oryginalnej publikacji i niewyciąganie pochopnych wniosków. https://www.nytimes.com/2019/03/15/well/eat/eggs-cholesterol-heart-health.html

Read More

Kiedy warto rozważać suplementację selenu?

Na takie pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, chociaż przyjmuje się, że pacjenci ze schorzeniami wynikającymi z autoagresji (np. choroba Gravesa, choroba Hashimoto) cechują się podwyższonym ryzykiem występowania niedoboru tego pierwiastka. Wytyczne towarzystw naukowych wskazują na potencjalne korzyści ze stosowania suplementacji selenu (Se) w przypadkach...

Read More

Guz prolaktynowy (prolactinoma) w ciąży

Jednym z częstych dylematów jest kwestia farmakoterapii prolactinoma (czyli mikro- lub makrogruczolaka produkującego prolaktynę) u ciężarnych. W zależności od wielkości guza każdorazowo rozważa się możliwość przerwania leczenia w tym okresie. Jak dotąd nie ma dowodów potwierdzających większe bezpieczeństwo terapii z wykorzystaniem poszczególnych agonistów dopaminy...

Read More

W poszukiwaniu dobrej jakościowo żywności

Czy to co jemy wpływa na nasze zdrowie? Oczywiście, i to w bardzo dużym stopniu. Jeśli poszukując najlepszych rozwiązań w tym zakresie natrafimy na marcowy numer miesięcznika Świat Wiedzy – zostaniemy poddani szczególnie nieprzyjemnej próbie (poznawczej). W szczegółowym artykule przedstawiono fakty dotyczące funkcjonowania globalnych...

Read More

Fraktale i płodność – nauka czy filozofia?

Podczas 20-tej konferencji Polskiego Towarzystwa Andrologicznego prof. Horst z RPA celnie wypunktował obszary naszej niewiedzy dotyczącej funkcjonowania męskiego układu rozrodczego. Przedstawiając różnorodność świata zwierzęcego na tle niewielkiej zmienności mechanizmów rozmnażania wspomniał o teorii fraktali, której twórcą był Benoit Mandelbrot. Te samopowtarzające się wzory możemy...

Read More

Zapamiętywanie bez wysiłku?

Doprowadzić do tego ma korzystanie z czcionki, która ułatwia zachowywanie (retencję) czytanych treści. Sans Forgetica została zaprojektowana przez naukowców tak, by w większym stopniu angażować umysł i dzięki temu tworzyć dodatkowe skojarzenia. Czcionkę można bezpłatnie pobrać i zainstalować na wykorzystywanych systemach operacyjnych czy też...

Read More

Leczenie hormonalne objawów menopauzalnych

Hormonalna terapia menopauzy (HTM) jest uważana za najskuteczniejszy sposób eliminowania uciążliwych objawów towarzyszących spadkowi stężenia estrogenów w tym okresie (szczególnie naczynioruchowych, śluzówkowych). Co ważne, wiele zgłaszanych przez kobiety dolegliwości może sugerować ich centralne pochodzenie. Dotyczy to np. spadku energii, uczucia braku kompetencji, zaburzeń snu,...

Read More

Meandry terapii zespołu policystycznych jajników (PCOS)

Mimo pierwotnego defektu sekrecji androgenów występującego u wszystkich pacjentek z zespołem PCO, u niektórych dominującym problemem nie jest nadmiar androgenów, ale insulinooporność. Warto podkreślić, że celem postępowania terapeutycznego jest eliminowanie zgłaszanych objawów. W części przypadków może temu służyć połączenie antykoncepcji hormonalnej i antyandrogenów, w...

Read More

CoolMen i jakość nasienia

Czy obniżając temperaturę jąder możemy liczyć na poprawę jakości nasienia? Teoretyczne podstawy takiego postępowania są zrozumiałe. W wielu pracach wskazywano na związek między poszczególnymi parametrami spermiogramu a temperaturą gonad. U mężczyzn, u których okolica jąder była narażona na oddziaływanie podwyższonej temperatury (noszenie ciasnej bielizny,...

Read More

Choroby tarczycy a otyłość – pierwsze powoduje drugie, a może odwrotnie?

Nie mamy dowodów na związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wymienionych wyżej schorzeń. Czy skutkiem choroby tarczycy zawsze będzie zmiana masy ciała? A może jednak zaburzenia funkcjonowania gruczołu tarczowego są formą adaptacji do nadmiaru tkanki tłuszczowej? Zdarza się, że redukcja masy tkanki tłuszczowej doprowadza do normalizacji...

Read More

Witamina D – czy wiemy już wszystko?

Receptory dla wit. D znajdują się w większości komórek ludzkiego organizmu. Znaczenie tej substancji dla układu szkieletowego, ale także wielu innych m.in.: skóry, układu krążenia czy układu odpornościowego jest niepodważalne. Niedobór wit. D stwierdzany jest często. Badania z krajów o nasłonecznieniu podobnym do Polski...

Read More

Zaburzenia płodności u pacjentek z zespołem PCO (PCOS)

Konsensusy sugerują interwencję skupiającą się na zmianach stylu życia. Duże znaczenie może odegrać w tych przypadkach optymalizacja masy ciała i zmiana diety. Ze względu na ograniczoną skuteczność wspomnianego postępowania warto brać pod uwagę także zastosowanie farmakoterapii. Pierwszym wyborem bywa najczęściej cytrynian klomifenu. W określonych...

Read More

Zaburzenia erekcji mogą ostatecznie wyjść na zdrowie!

Prof. Mario Maggi przewrotnie zauważył, że rozpoznanie dysfunkcji erekcyjnej (ED) może uświadomić ryzyko zaburzeń: sercowo-naczyniowych (np. prawdopodobieństwo zawału mięśnia sercowego wzrasta o ponad 60%), metabolicznych, hormonalnych i psychologicznych. Pacjenci z objawami ED cechują się o 25% większą śmiertelnością niż populacja ogólna! Mężczyźni palący papierosy...

Read More

Czy możemy oszacować ryzyko zachorowania na nowotwór?

W przypadku nowotworów o charakterze dziedzicznym, a takie podłoże może mieć nawet co czwarty nowotwór, dysponujemy testami, które pozwalają nam na określenie osobniczego ryzyka zachorowania. Uzyskane wyniki mogą zachęcić do podjęcia działań profilaktycznych albo wskazać możliwości dalszego monitorowania. Osoby zainteresowane odsyłam na stronę: https://badamygeny.pl/#!/

Read More

Ryzyko zachorowania na chorobę Hashimoto i chorobę Gravesa-Basedowa

Holenderskie badanie oceniające ryzyko zachorowania na autoimmunologiczne zapalenie tarczycy (w przypadku posiadania bliskich krewnych z tym rozpoznaniem) pokazało, że decydujące znaczenie dla ujawnienia się choroby Hashimoto i choroby Gravesa-Basedowa mają predyspozycje genetyczne (73%), a w mniejszym stopniu czynniki środowiskowe (27%) Analiza wyników 5-letniej obserwacji...

Read More

Informatyka, telemedycyna i … cukrzyca

Modyfikacja stylu życia jest podstawą postępowania w cukrzycy. Świadome decyzje pacjenta dotyczące diety i aktywności fizycznej potrafią skutecznie zmniejszyć ryzyko rozwoju powikłań i poprawić długoterminowe rokowanie. Jeśli chcemy skorzystać ze wsparcia farmakologicznego mamy do wyboru systematycznie rosnącą liczbę substancji.  Poszczególne środki różnią się siłą...

Read More

Nota z PLOS One

Redakcja PLOS One wyraziła podziękowania recenzentom artykułów, które były poddane procesowi peer review w 2017 roku. Chociaż taka aktywność wiąże się ze sporym wysiłkiem intelektualnym (i czasowym), rekomendowanie prac bywa także ciekawym doświadczeniem naukowym. Pozwala ona na przyglądanie się z bliska poświęceniu autorów (w...

Read More

Bezpłatne porady dietetyczne

Jeśli nie mają Państwo możliwości podjęcia bezpośredniej współpracy z zaufanym dietetykiem, alternatywą jest propozycja warszawskiego Instytutu Żywności i Żywienia. W ramach Narodowego Programu Zdrowia (do roku 2020) placówka ta prowadzi centrum dietetyczne online. Zaznaczam, że aktualne poglądy na leczenie żywieniowe mogą nie znajdować odbicia...

Read More

Trening fizyczny jest korzystny, ale czy aż tak?

W artykule, który ukazał się w Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada zasugerowano, że 24-tygodniowy, intensywny trening fizyczny może decydować o sukcesie par starających się o ciążę. Badanie zostało przeprowadzone na relatywnie dużej grupie mężczyzn z niepłodnością (ponad 400 uczestników). Swoje wątpliwości co do...

Read More

Jakość nasienia a aktywność fizyczna

W prestiżowym czasopiśmie zajmującym się zdrowiem reprodukcyjnym (Fertility & Sterility) opublikowałem artykuł o zależnościach między poziomem aktywności fizycznej a parametrami nasienia w populacji mężczyzn z makroregionu dolnośląskiego. Jest on elementem cyklu prac analizujących wpływ stylu życia na jakość nasienia (a potencjalnie także zdolność do...

Read More

Nowy Rok

Z najlepszymi życzeniami dla wszystkich, którzy już wkroczyli w nową czasoprzestrzeń 2018 roku, ale także tych wciąż jeszcze zmagających się z Rokiem Ognistego Koguta 😉

Read More

Podsumowanie krakowskiego spotkania

Kilka refleksji nasuwających się po wysłuchaniu wykładów: nie ma wątpliwości, że prawidłowe stężenie TSH jest skorelowane z prawidłowym przebiegiem ciąży American Thyroid Association wprowadziło zmiany w ocenie prawidłowości stężeń parametrów tarczycowych u ciężarnych w coraz większym stopniu zaleca się indywidualizację terapii lewotyroksyną (przy uwzględnieniu...

Read More

Nowe spojrzenie na oś przysadka-tarczyca w ciąży

Grono wykładowców była najlepszą wizytówką krakowskiego spotkania. W trakcie dyskusji panelowych sygnalizowano pojawianie się nowych trendów w podejściu do schorzeń tarczycy/przysadki/nadnerczy u ciężarnych. Niewątpliwym zmianom ulega taktyka monitorowania i terapii schorzeń osi przysadka-tarczyca. Dotychczasowe algorytmy kliniczne z jednej strony wymagają adaptacji do regionalnych warunków,...

Read More

Endokrynologia ciąży

W przyszły tygodniu odbędzie się kolejna edycja spotkania poświęconego schorzeniom endokrynologicznym u ciężarnych. Konferencję – podobnie jak dwa lata temu – organizuje Katedra Endokrynologii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod patronatem European Society of Endocrinology. Imponująca jest lista zaproszonych wykładowców, którzy reprezentują wiodące europejskie ośrodki kliniczne. Jako...

Read More

Autoimmunologiczne zapalenie tarczycy (ch. Hashimoto) w Polsce

Przed paroma laty zestawiłem dane statystyczne nt. rozpoznawania autoimmunologicznego zapalenia tarczycy w Polsce (w ambulatoriach prywatnej sieci placówek medycznych). Czy opisane trendy odzwierciedlają rzeczywistość? Czy różnice w zachorowalności/rozpoznawalności schorzenia faktycznie zależą od rejonu kraju, w którym zamieszkujemy? W sytuacji, w której nie dysponujemy szczegółowymi...

Read More

Potencjał reprodukcyjny mężczyzn z regionu Dolnego Śląska

Na łamach Endokrynologii Polskiej ukazał się artykuł – mojego współautorstwa – prezentujący wyniki badania oceniającego stan androgenny młodych, zdrowych mężczyzn mieszkających na terenie makroregionu (AndroLS). Dostarcza on aktualnych informacji na temat parametrów seminologicznych w tej rzadko badanej populacji. https://journals.viamedica.pl/endokrynologia_polska/article/view/48510

Read More

Kto powinien troszczyć się o zdrowie mężczyzny?

Czy ma to być: androlog, endokrynolog, urolog, seksuolog, a może po prostu lekarz rodzinny? Choć jednoznaczna odpowiedź na tak sformułowane pytanie jest niemożliwa, działanie na styku wymienionych wyżej specjalizacji jest prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem dla pacjenta. Problemy mężczyzn (np. zaburzenia libido/erekcji, zmęczenie, osłabienie siły mięśniowej,...

Read More

Zdrowie mężczyzny

Jednym z wydarzeń towarzyszących Europejskiemu Kongresowi Endokrynologicznemu (Lizbona, maj 2017) był kurs andrologii klinicznej. Duża liczba uczestników wskazuje na rosnące zainteresowanie środowiska endokrynologicznego tematyką zdrowia mężczyzn. W trakcie spotkania podejmowano kwestie zdrowia reprodukcyjnego, ale np. także związków między układem hormonalnym i układem szkieletowo-mięśniowym.

Read More

Kilka pytań dotyczących tężyczki

W majowym numerze “Pulsu Medycyny” ukazał się artykuł dotyczący problemu diagnostyki i leczenia tężyczki. Jest on zapisem rozmowy, którą odbyłem niedawno z  panią redaktor Ewą Kurzyńską. Podczas spotkania analizowaliśmy sytuację pacjentów poszukujących przyczyny swoich dolegliwości oraz możliwe do zastosowania opcje diagnostyczne i terapeutyczne. Streszczenie...

Read More

Europejski Kongres Endokrynologiczny

Kongres Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (ECE, Lizbona, 20-23 maja 2017) pretenduje do miana drugiego, największego forum wymiany doświadczeń klinicznych i naukowych w dziedzinie endokrynologii (po amerykańskim ENDO). W trakcie spotkania miałem okazję przedstawić wyniki badań zależności pomiędzy stężeniem witaminy D a czynnością męskich gonad.  ...

Read More

ENDO 2017

Konferencje organizowane przez amerykańskie The Endocrine Society rokrocznie gromadzą ponad 7000 naukowców i lekarzy z całego świata. Na spotkaniu, które odbyło się w Orlando duże zainteresowanie wzbudziły  m.in. następujące doniesienia: Vitamin D deficiency may indicate cardiovascular disease in overweight and obese children Treating polycystic ovary...

Read More

Wsparcie podczas stosowania diety LCHF

Osoby rozważające zastosowanie diety z ograniczeniem węglowodanów (LCHF) mogą uzyskać wsparcie w poradniach dietetycznych, ale także na portalach udostępniających materiały szerokiemu gronu odbiorców. Przykładem takiej platformy jest “Low Carb Program” (https://www.diabetes.co.uk/lowcarb), który został przygotowany z udziałem pacjentów z rozpoznaniem cukrzycy typu 2. Rejestracja uczestników jest...

Read More

Leczenie otyłości – zmiany w terapii?

Arsenał metod stosowanych w leczeniu otyłych pacjentów nie jest może bardzo bogaty, ale oferuje wybór relatywnie skutecznych (i satysfakcjonujących) rozwiązań. Mijający rok nie przyniósł istotnych zmian w obszarze technik behawioralnych, natomiast systematycznie ewoluuje farmakologiczne oraz chirurgiczne podejście do leczenia otyłości. Nowe preparaty (np. liraglutyd czy...

Read More

Uprawianie sportu a jakość nasienia

Wspólnie z prof. Marco Rossato z Uniwersytetu w Padwie przygotowałem artykuł opisujący zależności między wysiłkiem fizycznym a stanem nasienia. Ukazał się on w czasopiśmie American Journal of Men’s Health. Próbowaliśmy w nim odpowiedzieć na pytanie czy fakt uprawiania sportu: intensywnie/zawodowo lub na zasadzie rekreacji, może...

Read More

Schorzenia endokrynologiczne widziane z innej perspektywy

Kurs organizowany pod egidą European Society of Endocrinology pozwolił na zapoznanie się z praktyką prowadzenia schorzeń endokrynologicznych, w tym cukrzycy, przez klinicystów z różnych zakątków Europy. W niektórych sytuacjach odmienności procedur diagnostycznych (np. stanów hiperkortyzolemii) okazały się być więcej niż znaczące. W przypadku innych przedstawiano nowe...

Read More

Spotkanie ginekologów i endokrynologów

Od wczoraj uczestniczę w konferencji “8th Alice and Albert Netter Days” organizowanej przez European Gynecological Society we współpracy z Polskim Towarzystwem Endokrynologicznym i Polskim Towarzystwem Ginekologicznym. Miejscem spotkania jest Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia. Wykładowcy omawiają m.in. problemy diagnostyki zespołu policystycznych jajników, rolę...

Read More

Konferencja Polskiego Towarzystwa Andrologicznego

Sceneria złotej polskiej jesieni towarzyszyła tegorocznej edycji spotkania. W trakcie konferencji przedstawiano zarówno nowe kierunki badań podstawowych jak i rekomendacje dotyczące terapii mężczyzn. Gośćmi PTA byli m.in. prof. Frederick Wu z najnowszymi analizami projektu European Male Aging Study oraz prof. Gulam Bahadur, który dzielił...

Read More

Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

W trakcie jednej z sesji prezentowałem aktualny stan wiedzy na temat korzyści i zagrożeń związanych ze stosowaniem hormonu wzrostu, IGF-1 i sekretagogów GH. Bardzo ciekawe wykłady przedstawili goście ze Stanów Zjednoczonych: prof. Leonard Wartofsky (redaktor naczelny Endocrine Reviews), który analizował dostępne opcje terapeutyczne w...

Read More

Kiedy możemy rozpoznać zespół policystycznych jajników (PCOS)?

W oparciu o tzw. kryteria rotterdamskie, zespół policystycznych jajników (PCOS) stwierdzamy u dorosłych kobiet, u których występują przynajmniej dwa spośród trzech objawów: nadmiar androgenów, zaburzenia owulacji lub policystyczna struktura jajników (potwierdzona przezpochwowym badaniem ultrasonograficznym). Rozpoznanie stawiamy po wykluczeniu schorzeń mogących imitować PCOS czyli: zaburzeń...

Read More

Nowa perspektywa leczenia niedoczynności przytarczyc

Odmiennie niż w przypadkach dysfunkcji innych gruczołów wydzielania wewnętrznego, w niedoczynności przytarczyc nie stosujemy rutynowej substytucji brakującego hormonu (czyli PTH). Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości może się to zmienić. Zastosowanie rekombinowanego parathormonu i jego analogów ma znacząco ułatwić prowadzenie terapii i podnieść...

Read More

Jak ocenić czy nie jesteśmy narażeni na niedobór jodu?

Jod jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania tarczycy, a pośrednio – całego organizmu. Do oceny zaopatrzenia organizmu w jod wykorzystywane są parametry takie jak: objętość tarczycy (kiedyś oceniana palpacyjnie, aktualnie – głównie poprzez badanie ultrasonograficzne gruczołu), stężenie TSH, stężenie tyreoglobuliny (TG), oraz wydalanie jodu...

Read More

Unikanie słońca może być niebezpieczne

Wyniki szwedzkich badań sugerują, że mniejsza ekspozycja na słońce wiąże się ze wzrostem ryzyka śmierci. W badaniu obserwacyjnym obejmującym okres 20 lat zauważono, że osoby, które w największym stopniu korzystały z słońca, mogły oczekiwać przeżycia dłuższego o 0.6-2.1 lat od tych, które unikały przebywania...

Read More

Osteoporoza i nie tylko

Jeden z wykładów konferencji, która dzisiaj zakończyła się w Poznaniu, był przeglądem doniesień z ostatniego spotkania American Society for Bone and Mineral Research. Przeliczono, że podczas ubiegłorocznego zjazdu największa liczba zaprezentowanych prac dotyczyła: witaminy D, teryparatydu, i denosumabu. Sugerowano, by każdy pacjent z osteoporozą miał oznaczane stężenie witaminy...

Read More

Już wkrótce…

Podczas tegorocznej edycji zapowiadane są wykłady dotyczące najnowszych trendów w diagnostyce osteoporozy oraz możliwości przewidywania ryzyka złamań kostnych. Szereg prelekcji skoncentruje się na praktycznych aspektach terapii farmakologicznej.

Read More

Nowa perspektywa dla pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa

Autorzy z Holandii opisują metodę, który ma pomóc w ocenie ryzyka nawrotu nadczynności tarczycy u pacjentów z rozpoznaniem choroby Gravesa-Basedowa. Zestaw badań klinicznych i genetycznych pozwala na wybranie najlepszej opcji terapeutycznej jeszcze przed wdrożeniem leczenia preparatami przeciwtarczycowymi. Przedstawiony model predykcyjny powinien stać się znaczącą...

Read More

Ważna informacja dla osób stosujących preparaty zawierające biotynę (witaminę H/B7)

Jedną z przyczyn stanów zapalnych skóry, wypadania włosów, pogorszenia staniu paznokci, ale także depresji, apatii czy zmęczenia bywa niedobór biotyny. Substancja ta jest niezbędna dla procesów wzrostowych komórki, produkcji kwasów tłuszczowych oraz metabolizmu aminokwasów i tłuszczów. Jej niedobór zdarza się relatywnie rzadko, gdyż bakterie jelitowe...

Read More

Czy zawsze trzeba leczyć nadczynność przytarczyc?

W świetle obowiązujących wytycznych, które zostały opublikowane w Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism w roku 2014, nie zawsze jest to zalecane. W przypadkach, w których przebieg schorzenia jest bezobjawowy postępowanie ogranicza się do monitorowania wybranych parametrów laboratoryjnych i radiologicznych. Postępowanie farmakologiczne ma uzasadnienie wtedy, kiedy...

Read More

Parę intensywnych dni w zimowej (!) scenerii

Na spotkanie rokrocznie przyjeżdża liczna grupa lekarzy zainteresowanych tematyką endokrynologiczną. Na konferencji omawiane są aktualnie obowiązujące standardy postępowania w schorzeniach gruczołów wydzielania wewnętrznego. Prezentowane są także wykłady autorów, którzy prowadzili ważne sesje na zjeździe największego endokrynologicznego towarzystwa naukowego na świecie tj. Endocrine Society.

Read More

Grzybica skórno-śluzówkowa jako objaw niedoczynności wielogruczołowej

Przewlekła kandydoza błon śluzowych i skóry jest charakterystycznym objawem wielogruczołowej niedoczynności typu 1 (APS-1). Najczęściej współwystępuje z autoimmunologiczną niedoczynnością przytarczyc oraz niedoczynnością kory nadnerczy. Jeśli obok objawów skórnych (pojawiających się dnajczęściej już w pierwszych latach życia) u pacjenta stwierdza się niskie stężenie wapnia i parathormonu konieczne jest...

Read More

Działania niepożądane leków przeciwtarczycowych (Thyrozol, Metizol)

Japońscy lekarze zalecają monitorowanie stężenia białych ciałek krwi podczas leczenia nadczynności tarczycy pochodnymi tioimidazolu. Proponują ocenę morfologii krwi co 2 tygodnie w okresie pierwszych 3 miesięcy leczenia. Większość autorów uważa jednak, iż tego typu postępowanie nie zmniejsza ryzyka agranulocytozy/pancytopenii (najbardziej niebezpiecznego działania niepożądanego ww...

Read More

Aktualne podejście do leczenia przedwczesnego wytrysku

Farmakoterapia cechuje się dużą skutecznością w przypadkach przedwczesnego wytrysku (ejaculatio praecox). W praktyce klinicznej często wykorzystuje się inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI). Jednym z najchętniej zalecanych leków jest dapoksetyna, która została zarejestrowana do leczenia mężczyzn w wieku 18-64 lat. Warto pamiętać, że środek ten powinien być...

Read More

Selen i tarczyca

W dużym przekrojowym badaniu przeprowadzonym w Chinach (n=6152) u osób z niższym stężeniem selenu (Se) częściej stwierdzano obecność autoimmunologicznego zapalenia tarczycy, subklinicznej niedoczynności tarczycy, niedoczynności tarczycy oraz wola. DOI: http://dx.doi.org/10.1210/jc.2015-2222 Można podejrzewać, że podaż selenu wpływa na stan tarczycy także w populacjach innych kontynentów. Przypominam o...

Read More

Nowości w opiece endokrynologicznej nad kobietą ciężarną

Temat wzbudza niezmiennie duże zainteresowanie wśród endokrynologów, ginekologów, neonatologów i pediatrów. Szczególnie ciekawe były sesje poświęcone aktualnym wskazaniom do farmakoterapii subklinicznych zaburzeń funkcji tarczycy (nieprawidłowe TSH przy mieszczących się w granicy normy FT4 i FT3) oraz związkom między autoimmunologią tarczycową (podwyższone stężenie antyTPO) i płodnością. Wciąż wiele znaków...

Read More

Tarczyca a insulinooporność

Zarówno niedoczynność jak i niedoczynność tarczycy zwiększają oporność na działanie insuliny! Po rozpoznaniu zaburzeń gospodarki węglowodanowej, ale jeszcze przed wprowadzeniem modyfikacji stylu życia, diety czy terapii lekowej, należy ocenić funkcję tarczycy. Pominięcie tego kroku utrudnia lub czasem wręcz uniemożliwia uzyskanie planowanych efektów.

Read More

Skuteczne leczenie zaburzeń erekcji

W ostatnim czasie potwierdzono skuteczność awanafilu (inhibitor fosfodiesterazy) u pacjentów z dysfunkcją erekcyjną. Awanafil cechuje się wysoką selektywnością w stosunku do fosfodiestarazy typu 5 (PDE5). W porównaniu z innymi lekami z tej grupy wykazuje 20 000 razy większe powinowactwo do PDE5 w porównaniu z PDE3 (występującej...

Read More

Aktualne zasady leczenia niedoczynności tarczycy

W trakcie konferencji podkreślono, iż pacjenci z niedoczynnością tarczycy powinni być leczenia preparatami lewotyroksyny. Zasadniczo nie rekomenduje się: preparatów suszonej tarczycy, złożonych preparatów zawierających LT4 i LT3. Poza wykorzystaniem diagnostycznym liotyronina jest stosowana także w leczeniu przełomu tarczycowego.

Read More

Praca gabinetu w okresie letnim

W najbliższych tygodniach będę do Państwa dyspozycji poza okresem: 28 lipca – 4 sierpnia oraz 14 – 24 sierpnia Przypominam o możliwości umawiania się na konsultacje przez zakładkę “Rezerwacja wizyt”. Z góry przepraszam za ograniczenie możliwości kontaktu telefonicznego w wyżej podanych terminach. Życzę Wszystkim udanych urlopów i...

Read More

Ciekawe informacje na temat roli selenu

Podczas kilku wykładów konferencji “Hot Topics Endokrynologia” w Międzyzdrojach omawiano znaczenie selenu w profilaktyce i leczeniu schorzeń tarczycy (choroba Hashimoto, choroba Gravesa-Basedowa, orbitopatia tarczycowa). Warto przypomnieć, że optymalne dzienne spożycie selenu (Se) to: 25 mikrogramów u dzieci 40-50 mikrogramów u kobiet (minimalnie 30 mikrogramów) 75 mikrogramów...

Read More

Czy warto wzbogacać dietę o selen? Ile kosztuje diagnostyka molekularna zmian ogniskowych tarczycy? Kiedy można zakończyć terapię lewotyroksyną u dziecka? Jaka jest rola LT3 w terapii niedoczynności tarczycy?

Między innymi o takich problemach dyskutowano na konferencji “Hot Topics w endokrynologii”, która odbyła się w Międzyzdrojach. W wielu przypadkach odpowiedzi na pojawiające się pytania były jednoznaczne. W części pojawiały się jednak wyraźne kontrowersje 😉

Read More

Problem endokrynologiczny czy ginekologiczny?

W licznych sytuacjach niezbędne jest prowadzenie jednoczesnej diagnostyki endokrynologicznej i ginekologicznej. Wymienić tu można chociażby przypadki: zaburzeń miesiączkowania, pierwotnego i wtórnego braku miesiączki, nadmiernego owłosienia/trądziku, zespołu policystycznych jajników, hiperprolaktynemii czy też niepłodności partnerskiej. Konferencja w Krynicy była okazją do zapoznania się z aktualnymi standardami postępowania w szeregu często występujących schorzeń....

Read More

Proste zalecenie dla pacjentów z cukrzycą

Podczas spotkania, na którym zostały przedstawione rekomendacje Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na rok 2015, profesor Leszek Czupryniak żartobliwie sugerował jak w nieskomplikowany sposób wdrażać dietę cukrzycową. Ponieważ cukier jest dla chorego trucizną, dlatego po spożyciu czegoś słodkiego pacjent powinnien to natychmiast wypluć 😉

Read More

Ferie

W okresie 21.01-1.02.2015 gabinet będzie nieczynny. Przypominam, że system rezerwacji umożliwa Państwu samodzielne ustalanie terminów wizyt (zakładka “Rezerwacja konsultacji”). W pilnych sprawach proponuję komunikowanie się drogą mailową. Kontakt telefoniczny może być w okresie ferii ograniczony. <a href="https://www.flickr.com/photos/palojono/6864967715" title="Snoqualmie Pass corduroy by Jono Hey, on Flickr"><img src="https://farm8.staticflickr.com/7197/6864967715_15762fdb63_s.jpg" width="75"...

Read More

Nowy Rok rozpoczęty…

American Medical Asssociation zachęca do korzystania ze szkoleń dla lekarzy m.in. poprzez platformę Medscape. Uczestniczenie w kursach on-line jest jedną z możliwości utrzymania licencji lekarskiej w Stanach Zjednoczonych. 1 stycznia uzyskałem pierwszy punkt w roku 2015 🙂 <a href=”https://www.flickr.com/photos/36243589@N04/14471106513″ title=”stethoscope by Dr.Farouk, on Flickr”><img src=”https://farm4.staticflickr.com/3841/14471106513_7af0534abd_s.jpg” width=”75″ height=”75″ alt=”stethoscope”></a>

Read More

Badania TSH, FT4 i FT3 zlecane przez lekarzy POZ

Konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii (prof. Andrzej Lewiński) poinformował o planowanych zmianach zasad przeprowadzania i finansowania badań hormonalnych w przypadku schorzeń tarczycy. Od początku 2015 r. Ministerstwo Zdrowia wprowadza możliwość wystawiania skierowań na badania TSH, FT4 i FT3 przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Read More

Sympozjum Polskiego Towarzystwa Andrologicznego

W ubiegłym tygodniu odbyło się doroczne spotkanie Polskiego Towarzystwa Andrologicznego. W trakcie obrad dyskutowano m.in. na temat wpływu ksenoestrogenów na funkcjonowanie organizmu mężczyzny, działań ubocznych leków dermatologicznych i sterydów androgenno-anabolicznych stosowanych przez mężczyzn, efektów antyoksydantów w zakresie możliwości poprawy jakości nasienia czy też wskazań do prowadzenia terapii androgenowej....

Read More

Opalać się czy nie?

Kobiety unikające słońca żyją krócej (raport) ZE ŚWIATA NAUKI: 2014-07-16 ŹRÓDŁO: Nadmierne opalanie się zwiększa ryzyko raka, ale jeszcze groźniejsze jest unikanie słońca. Kobiety, które unikają słońca, krócej żyją – wykazały badania szwedzkich specjalistów opublikowane przez „Journal of Internal Medicine”. Badania przeprowadzono wyłącznie...

Read More

Fluor, próchnica i tarczyca

Na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych (Colorado) zauważono występowanie zależności między ekspozycją na fluor a stanem uzębienia. Większa zawartość fluoru w spożywanej wodzie korelowała z mniejszą zachorowalnością na próchnicę. Po potwierdzeniu wstępnych obserwacji, od lat 50-tych rozpoczęto wprowadzanie programów fluorowania wody pitnej. Rekomendacje...

Read More

Dieta bezglutenowa dla każdego?

Dieta bezglutenowa zyskuje coraz większą “popularność”. Zdjęcie ulotki reklamowej pokazuje, że produkty bezglutenowe są coraz mocniej promowane także w Polsce. Faktem jest, że celiakia może występować nawet u 1% populacji. W dużej grupie pacjentów pozostaje ona niezdiagnozowana. Z drugiej strony szacuje się, że 1 na 200 Amerykanów...

Read More

Konferencja Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego

Przed tygodniem w Międzyzdrojach odbyła się konferencja Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Podczas sesji poruszany był między innymi problem trudności z uzyskaniem pełnego wyrównania funkcji tarczycy przy wykorzystaniu standardowej terapii lewotyroksyną. Aktualnie nie ma jednak naukowego uzasadnienia dla stosowania preparatów liotyroniny. więcej na temat: tutaj Pogoda...

Read More