Cykle w naszym życiu

Za regularną zmienność nazywaną rytmem dobowym, odpowiedzialny jest ruch obrotowy Ziemi. Większość organizmów żywych, w tym ludzie, jest bardzo silnie zależna od tego 24-godzinnego rytmu. Intrygujący jest fakt, iż nawet w izolacji od bodźców zewnętrznych (w tym światła) organizm funkcjonuje w takim rytmie.

Innym dobrze znanym przykładem cykliczności jest rytm miesięczny, który kojarzymy z 28-dniowym cyklem księżycowym.

Z kolei pełny obieg Ziem po orbicie decyduje o występowaniu tzw. rytmu rocznego, który odbieramy jako zmienność pór roku, a u organizmów żywych w dużym stopniu decyduje on m.in. o sezonowych wędrówkach i rozmnażaniu.

 

Author Info

xmedendo

kom
Translate »