Uprawianie sportu a jakość nasienia

Wspólnie z prof. Marco Rossato z Uniwersytetu w Padwie przygotowałem artykuł opisujący zależności między wysiłkiem fizycznym a stanem nasienia.

Ukazał się on w czasopiśmie American Journal of Men’s Health.

Próbowaliśmy w nim odpowiedzieć na pytanie czy fakt uprawiania sportu: intensywnie/zawodowo lub na zasadzie rekreacji, może wiązać się ze zmianami parametrów seminologicznych. Kwestia ta często nurtuje pary planujące prokreację lub też diagnozowane z powodu niepłodności.

https://goo.gl/fOSMwm

Author Info

xmedendo

kom
Translate »