Nowości w diagnostyce moczówki prostej

Ustalenie rozpoznania moczówki prostej bywa trudne i często wymaga przeprowadzenia uciążliwych procedur (test odwodnieniowy).

Lekarze z Niemiec i Szwajcarii dowodzą, że ocena stężenia kopeptyny po stymulacji argininą jest w stanie z dużą czułością dyskryminować przypadki moczówki prostej od polidypsji. Co ważne: sama procedura jest bezpieczna i dobrze tolerowana przez pacjentów.

Niestety, na wrocławskich oddziałach nie możemy jeszcze liczyć na jej wykorzystanie.

Endocrine Abstracts (2019) 63 OC13.1 | DOI: 10.1530/endoabs.63.OC13.1

Author Info

xmedendo

kom
Translate »