Monitorowanie pulsu

Coraz częściej dysponujemy urządzeniami do ciągłego monitorowania parametrów takich jak: tętno, czynność elektryczna serca, zmienność rytmu serca czy wysycenie krwi tlenem.

Pomiar pulsu (czyli częstotliwości akcji serca) wykorzystywany jest do:

  • oceny ogólnego stanu zdrowia
  • oceny wydolności organizmu
  • prowadzenia treningu zdrowotnego
  • optymalizowania treningu sportowego

Analiza zmian tętna w okresie: dni, tygodni, miesięcy i lat może dostarczyć nam (ale także lekarzom czy trenerom) wielu cennych wskazówek.

Photo by Luismi Sánchez on Unsplash

 

Author Info

xmedendo

kom
Translate »