Unikanie słońca może być niebezpieczne

Wyniki szwedzkich badań sugerują, że mniejsza ekspozycja na słońce wiąże się ze wzrostem ryzyka śmierci.

W badaniu obserwacyjnym obejmującym okres 20 lat zauważono, że osoby, które w największym stopniu korzystały z słońca, mogły oczekiwać przeżycia dłuższego o 0.6-2.1 lat od tych, które unikały przebywania na słońcu.

Autorzy zasugerowali, że brak ekspozycji na słońce może być tak niekorzystny jak …palenie papierosów.

 

http://www.medscape.com/viewarticle/860805

 

 

Author Info

xmedendo

kom
Translate »